Vilket bränsle vill du använda?

Hur stor yta vill du värma upp?

20 m²4000+ m²

HV20 Vedpanna

166 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 6-8 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

HV20 Vedpanna

166 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 6-8 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

HV30 Vedpanna

166 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 5-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

HV30 Vedpanna

166 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 5-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

HV40 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

 

Brinntid för ett fullt inlägg ca 4-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

HV40 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

 

Brinntid för ett fullt inlägg ca 4-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

HV50 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

 Brinntid för ett fullt inlägg ca 3,5-5 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

HV50 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

 Brinntid för ett fullt inlägg ca 3,5-5 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

HV60 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 3-4 tim.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

HV60 Vedpanna

222 lit vedmagasin.

Automatisk sotning och tändning standard.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter.

Brinntid för ett fullt inlägg ca 3-4 tim.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

Vedpanna MV 35

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Vedpanna MV 35

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

Vedpanna MV49

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Vedpanna MV49

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 20

Komplett med styrning av tankladdning, extern värmekrets och två stycken kulvertpumpar.

Rökgasåterföring standard.

Flispanna ECO-HK 20

Komplett med styrning av tankladdning, extern värmekrets och två stycken kulvertpumpar.

Rökgasåterföring standard.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 30

Komplett med styrning av tankladdning, extern värmekrets och två stycken kulvertpumpar.

Rökgasåterföring standard.  

Flispanna ECO-HK 30

Komplett med styrning av tankladdning, extern värmekrets och två stycken kulvertpumpar.

Rökgasåterföring standard.  

Läs mer

Flispanna ECO-HK 35 

Flispannan ECO-HK 35 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

 

Flispanna ECO-HK 35 

Flispannan ECO-HK 35 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

 

Läs mer

Flispanna ECO-HK 40

Flispannan ECO-HK 40 för den lite mindre gården med totala ytor på ca 400 kvm.

Helautomatisk drift och klarar G50 för högsta driftsäkerhet.

Flispanna ECO-HK 40

Flispannan ECO-HK 40 för den lite mindre gården med totala ytor på ca 400 kvm.

Helautomatisk drift och klarar G50 för högsta driftsäkerhet.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 50

Flispannan ECO-HK 50 för den lite mindre gården med totala ytor på ca 400 kvm.

Helautomatisk drift och klarar G50 för högsta driftsäkerhet.

Flispanna ECO-HK 50

Flispannan ECO-HK 50 för den lite mindre gården med totala ytor på ca 400 kvm.

Helautomatisk drift och klarar G50 för högsta driftsäkerhet.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 60 

Flispannan ECO-HK 60 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 60 

Flispannan ECO-HK 60 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 70

Flispannan ECO-HK 70 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 70

Flispannan ECO-HK 70 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 90

Flispannan ECO-HK 90 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 90

Flispannan ECO-HK 90 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 100

Flispannan ECO-HK 100 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 100

Flispannan ECO-HK 100 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 110

Flispannan ECO-HK 110 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 110

Flispannan ECO-HK 110 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 120

Flispannan ECO-HK 120 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 120

Flispannan ECO-HK 120 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 150

Flispannan ECO-HK 150 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 150

Flispannan ECO-HK 150 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Flispanna ECO-HK 200

Flispannan ECO-HK 200 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Flispanna ECO-HK 200

Flispannan ECO-HK 200 med helautomatisk drift konstruerad för G50 flis.

Läs mer

Pelletspanna NANO-PK

Pelletspanna NANO-PK

Läs mer

Pelletspanna Classic 22

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Pelletspanna Classic 22

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Läs mer

Pelletspanna Classic 25-60

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Pelletspanna Classic 25-60

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Läs mer

Pelletspanna ECO-PK 70-120

Pelletspanna ECO-PK 70-120

Läs mer

Pelletspannan ECO-PK 150-200

Pelletspannan ECO-PK 150-200

Läs mer

KASKADANLÄGGNING <800 kW

Sammankoppling av flera pannor i ECO-serien.

Högre driftsäkerhet tack vara att de andra pannorna automatiskt tar över vid larm från någon panna.

Lägre låglastegenskaper tack vare mindre panneffekt per enskild panna. Prioritet kan ställas, pannorna kan växelköra efter timmar för att tömma förråden lika mycket kopplas in beroende på spetslaster eller utomhustemp.

Pannorna kommunicerar via CAN-Bus kabel.

KASKADANLÄGGNING <800 kW

Sammankoppling av flera pannor i ECO-serien.

Högre driftsäkerhet tack vara att de andra pannorna automatiskt tar över vid larm från någon panna.

Lägre låglastegenskaper tack vare mindre panneffekt per enskild panna. Prioritet kan ställas, pannorna kan växelköra efter timmar för att tömma förråden lika mycket kopplas in beroende på spetslaster eller utomhustemp.

Pannorna kommunicerar via CAN-Bus kabel.

Läs mer

KASKADANLÄGGNING <800 kW

Sammankoppling av flera pannor i ECO-serien.

Högre driftsäkerhet tack vara att de andra pannorna automatiskt tar över vid larm från någon panna.

Lägre låglastegenskaper tack vare mindre panneffekt per enskild panna. Prioritet kan ställas, pannorna kan växelköra efter timmar för att tömma förråden lika mycket kopplas in beroende på spetslaster eller utomhustemp.

Pannorna kommunicerar via CAN-Bus kabel.

KASKADANLÄGGNING <800 kW

Sammankoppling av flera pannor i ECO-serien.

Högre driftsäkerhet tack vara att de andra pannorna automatiskt tar över vid larm från någon panna.

Lägre låglastegenskaper tack vare mindre panneffekt per enskild panna. Prioritet kan ställas, pannorna kan växelköra efter timmar för att tömma förråden lika mycket kopplas in beroende på spetslaster eller utomhustemp.

Pannorna kommunicerar via CAN-Bus kabel.

Läs mer

Aktuellt

23/02

Ny uppdaterad hemsida

Evenemang

Skogsmaskindagarna 2016

Karlskoga, 3-4 Juni

Borgeby fältdagar

29-30 Juni

Mellanskogs Elmia 2016

Sala, 19-20 Augusti

Mittia Gårdsbruk

Ljusdal, 26-27 Augusti

"Bränsle-förbrukningen är verkligen låg, den är effektivare än vad jag kunde tro."

"Vi har inte haft ett enda stopp på över två år. Det bara fungerar."

"Driftsäkerheten är enorm. Pannan är genomtänkt, lätt att sköta och förstå"