Spannmålsodlaren i Motala

"Den dagliga tillsynen är så gott som borta. Jag tömmer asklådan efter cirka fyra veckor och fyller på flislagret ett par gånger per år, men i övrigt så är den helt självgående. Det är verkligen skönt att ha en sådant genomtänkt system som är uppfyller alla mina krav på effektivitet, ekonomi och handhavande."

För en spannmålsodlare som Johan Mattsson i Motala betyder en driftsäker och effektiv värmeanläggning mycket för en bra totalekonomi. Johan, som tidigare torkade spannmålen med olja och värmde husen med ved, ville hitta en miljövänlig energikälla där han kan använda bränsle från egna ägor och som håller ett stabilt pris över tid. Valet föll på en Hargassner 200 kW flispanna.

”Eftersom jag använder ca 300-350 m3 flis per år, så var det av största vikt att hitta en anläggning som både var driftsäker och med mycket automatik. Eftersom jag ju även har väldigt mycket annat att stå i, så var minskad arbetsinsats ett stort plus. Hargassner kunde leverera och installera en komplett lösning med framtida service och då blev valet enkelt.”

Förutom en bättre totalekonomi, så har den dagliga tillsynen praktiskt tagit försvunnit.

Se fler referenser

2x ECO-HK 100

Malma Gård i Ydre

Kusinerna Nicas och Sören Gustafsson driver gemensamt Malma Gård i Ydre som värms upp av en kaskadanläggning med två Hargassner ECO-HK 100kW flispannor. På gården sträcker sig landskapet över ett stort boningshus, verkstadslokaler, maskinhall och ett hus med torp för uthyrning. För några...

Läs mer

ECO-HK 100

Lantbruket Ölmetorp

Sven Göransson driver ett lantbruk i Ölmetorp utanför Norrköping med flera byggnader ihopkopplade via ett kulvertsystem. Att värma upp fastigheterna har tidigare inneburit mycket underhållsjobb och tillsyn, men efter att för några år sedan installerat en 100 kW flispanna från Hargassner i ...

Läs mer

2x ECO-PK 100

Handelsträdgården Blomsterglädje i Motala

När Mikael Lindell tog över handelsträdgården Blomsterglädje i Motala så var första prioritet att byta ut den gamla oljepannan. Eftersom de 2000 kvm stora växthusen krävde en driftsäker, ekonomisk och miljövänlig lösning så valde Mikael att skaffa två pelletspannor från Hargassner.

Läs mer