Malma Gård i Ydre

"Att ha två flispannor ger oss inte bara ett bredare effektspann utan också en trygg backup. Om en panna skulle behöva underhåll eller stöta på oväntat problem, tar den andra över och vi får aldrig något avbrott i värmeleveransen."

Kusinerna Nicas och Sören Gustafsson driver gemensamt Malma Gård i Ydre som värms upp av en kaskadanläggning med två Hargassner ECO-HK 100kW flispannor. På gården sträcker sig landskapet över ett stort boningshus, verkstadslokaler, maskinhall och ett hus med torp för uthyrning. För några år sedan slutfördes det senaste bygget, en modern ladugård på 54×21 meter.

För att möta gårdens värmebehov installerades två stycken Hargassner ECO-HK flispannor med vardera fjäderomrörare på 4×4 meter och en fem kubik ackumulatortank som pannorna arbetar tillsammans med. Pannrummet är centralt placerat på gården och ett kulvertnätverk sammanför alla gårdens fastigheter. Till spannmålstorken som har ett effektbehov på närmare 200kW ligger en separat kulvertslang.

“Att ha två flispannor ger oss inte bara ett bredare effektspann utan också en trygg backup. Om en panna skulle behöva underhåll eller stöta på oväntat problem, tar den andra över och vi får aldrig något avbrott i värmeleveransen.”

Förekomsten av redundans ger en extra säkerhetsnivå för värmesystemet. Med en last fördelad på två pannor ökar inte bara livslängden och pålitligheten utan även effektiviteten. Resultatet är en stabil och hållbar värmetillförsel till hela gården.

”För oss handlar det om långsiktiga och miljömedvetna investeringar. Vår bränslekälla kommer från egen skog eller åkerkanter, och vi är själva med och skapar en hållbar framtid.”

Hos Hargassner är varje flispanna dessutom utrustad med den patenterade Z-slussen, en smart funktion som kapar av längre träbitar och stickor när det behövs. Pannornas automatiska säkerhetssystem har även förmågan att backa loss stoppet om något oväntat skulle följa med i transportskruven. Malma Gård är ett ypperligt exempel på hur man säkerställer att värmen är så underhållsfri som möjligt.

Se fler referenser

ECO-HK 100

Lantbruket Ölmetorp

Sven Göransson driver ett lantbruk i Ölmetorp utanför Norrköping med flera byggnader ihopkopplade via ett kulvertsystem. Att värma upp fastigheterna har tidigare inneburit mycket underhållsjobb och tillsyn, men efter att för några år sedan installerat en 100 kW flispanna från Hargassner i ...

Läs mer

ECO-HK 200

Spannmålsodlaren i Motala

För en spannmålsodlare som Johan Mattsson i Motala betyder en driftsäker och effektiv värmeanläggning mycket för en bra totalekonomi. Johan, som tidigare torkade spannmålen med olja och värmde husen med ved, ville hitta en miljövänlig energikälla där han kan använda bränsle från egna ...

Läs mer

2x ECO-PK 100

Handelsträdgården Blomsterglädje i Motala

När Mikael Lindell tog över handelsträdgården Blomsterglädje i Motala så var första prioritet att byta ut den gamla oljepannan. Eftersom de 2000 kvm stora växthusen krävde en driftsäker, ekonomisk och miljövänlig lösning så valde Mikael att skaffa två pelletspannor från Hargassner.

Läs mer