Hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter.

Thermo Nord är mån om din integritet. Här ger vi dig information om hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt denna policy när du kontaktar oss, köper eller använder våra produkter och tjänster, eller interagerar med oss som leverantör eller affärspartner.


VAD DENNA INTEGRITETSPOLICY OMFATTAR

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter som utförs av Termo Bioenergi Nord AB med organisationsnummer 559412-1229. Bolaget, nedan kallat “Thermo Nord”, är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter rörande dina affärer och kontakter med Thermo Nord. Som personuppgiftsansvarig värnar Thermo Nord om din integritet. Vi ansvarar för att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i enlighet med gällande lag. Dina rättigheter beskrivs närmare i denna policy och du kan läsa mer om förordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

 

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Thermo Nord samlar in direkt identifierbar information och indirekt identifierbar information om dig. Direkt identifierbar information är all information som kan identifiera dig utan ytterligare uppgifter, såsom ditt namn, hemadress, postadress, telefonnummer och bankuppgifter. Indirekt identifierbar information är information som inte identifierar dig direkt men som kan härledas till dig, till exempel teknisk information från de produkter du har installerat.

 

De olika typerna av information Thermo Nord kan komma att behandla är:  

Person- och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, hemadress, e-postadress, telefonnummer och demografi som kön, språk.
Information om produkt- och tjänsteförfrågningar, såsom detaljer om när du vill köpa och installera våra produkter och tjänster, din värmeförbrukning och andra relevanta detaljer om din fastighet.
Avtals- och transaktionsdata, såsom information om förfrågningar, beställningar och köp, betalningsstatus, fakturor, abonnemang och opt-outs, sälj-och supportinteraktioner och inspelningar av kundservicesamtal.
Information om din fastighet och användning av din solcellslösning, såsom fastighetsbeteckning, elmätare, bilder och filmer av fastigheten, tekniska data och annan data från solcellssystemet eller andra produkter och tjänster.
Betalnings- och kredituppgifter, såsom kreditvärdighet och kreditkortsuppgifter eller bankkontouppgifter som behövs för att verifiera köp eller göra återbetalningar.   • Onlinedata och identifierare, såsom data som samlas in av cookies eller liknande tekniker om din användning av våra tjänster, till exempel din IP-adress, enhetsidentifierare, hur du interagerar med våra digitala kanaler såsom webbplatser, app och e-post.
Kundundersökningsdata, såsom dina svar på undersökningar om din upplevelse som kund.
Roll och andra detaljer om yrke eller företag, såsom yrkestitel och annan information om dig som affärspartner eller kund.