Referenser

Örjan Nilsson

"När det var dags för Örjan Nilsson i Åtvidaberg att byta värmesystem till sina fastigheter stod en låg bränsleförbrukning och en hög användarvänlighet högst upp på önskelistan. Att få en central lösning, istället för egna system i varje hus som hans tidigare bergvärme innebar, var också en av anledningarna. Så när han kom i kontakt med en annan nöjd Hargassnerkund på orten väcktes tankarna på en modern flispanna."

”När jag fick se hans Hargassneranläggning på plats och hur allting fungerade i verkligheten bestämde jag mig för att det skulle bli en flispanna hädanefter. Frågan var bara vilken modell som passade mina behov bäst. Jag läste på lite och tog sedan kontakt med Hargassner Sverige som hjälpte mig med alla mina frågor på ett mycket professionellt och seriöst sätt. Och jag fastnade för pannans unika teknik med roterande roster och den helautomatiska sotningen.”

 

Uppvärmningen av Örjans fastigheter – två bostadshus, en verkstad samt två mindre fastigheter på gården – sköts nu av en ECO-HK 60 kW flispanna. Systemet har fungerat felfritt sedan starten och Örjan har redan sett fler fördelar med sin nya flispanna.

 

”Bränsleförbrukningen har varit effektivare än vad jag räknat med vilket har gjort att driftskostnaderna ligger ännu lägre än beräknat. Utöver den ekonomiska fördelen så slipper jag även den dagliga skötseln. Nu har jag bara en panna att sköta ett par gånger i månaden och det gör mitt arbete mycket smidigare.”

 

 

 

Sven Göransson

"Sven Göransson driver ett lantbruk i Ölmetorp utanför Norrköping med flera byggnader ihopkopplade via ett kulvertsystem. Att värma upp fastigheterna har tidigare inneburit mycket underhållsjobb och tillsyn, men efter att för några år sedan installerat en 100 kW flispanna från Hargassner i en av fastigheterna, så har problemen försvunnit helt."

”Där eldade vi havre tidigare och hade problem med både korrosion i rökkanalen och sintring av askan. Detta innebar att mycket tid gick åt för underhåll och rengöring. Med den nya Hargassnerpannan har underhållet praktiskt taget försvunnit helt. Jag tömde asklådan när det var som kallast, men i övrigt har vi inte gjort någonting. Vi har inte haft ett enda stopp på över två år. Det bara fungerar.”

 

Att ha en så underhållsfri anläggning som möjligt var en av de stora skälen till att Sven valde en flispanna. Att han sedan hade en nästintill obegränsad tillgång till eget bränsle var en annan.

 

”Eftersom jag har tillgång till eget flisbränsle, kändes det självklart att det skulle bli en flispanna denna gång. Jag jämförde många av de ledande modellerna på marknaden. Jag kan väl säga att jag var lite tveksam om dessa ”österrikare” verkligen kunde leverera det som de lovade, men jag är verkligen imponerad över hur driftsäker anläggningen är. Det finns inget bättre alternativ på marknaden. Jag är hur nöjd som helst.”

 

Johan Mattson

"För en spannmålsodlare som Johan Mattsson i Motala betyder en driftsäker och effektiv värmeanläggning mycket för en bra totalekonomi. Johan, som tidigare torkade spannmålen med olja och värmde husen med ved, ville hitta en miljövänlig energikälla där han kan använda bränsle från egna ägor och som håller ett stabilt pris över tid. Valet föll på en Hargassner 200 kW flispanna."

”Eftersom jag använder ca 300-350 m3 flis per år, så var det av största vikt att hitta en anläggning som både var driftsäker och med mycket automatik. Eftersom jag ju även har väldigt mycket annat att stå i, så var minskad arbetsinsats ett stort plus. Hargassner kunde leverera och installera en komplett lösning med framtida service och då blev valet enkelt.”

 

Förutom en bättre totalekonomi, så har den dagliga tillsynen praktiskt tagit försvunnit.

 

”Den dagliga tillsynen är så gott som borta. Jag tömmer asklådan efter cirka fyra veckor och fyller på flislagret ett par gånger per år, men i övrigt så är den helt självgående. Det är verkligen skönt att ha en sådant genomtänkt system som är uppfyller alla mina krav på effektivitet, ekonomi och handhavande.”

 

Mikael Lindell

"Vi valde Hargassner för att maximera driftsäkerheten."

När Mikael Lindell tog över handelsträdgården Blomsterglädje i Motala så var första prioritet att byta ut den gamla oljepannan. Eftersom de 2000 kvm stora växthusen krävde en driftsäker, ekonomisk och miljövänlig lösning så valde Mikael att skaffa två pelletspannor från Hargassner.

 

”Våra växthus är så pass beroende av värme, så pannorna får helt enkelt inte sluta fungera. Om oturen skulle vara framme så kan vi förlora hela vår produktion inom ett dygn. För att maximera driftsäkerheten valde vi därför att skaffa två pannor från Hargassner.”

 

Driftsäkerheten var en av de främsta anledningarna till att valet föll på en Hargassner. Att sedan ett av företagets kontor ligger i Motala gjorde inte saken sämre.

 

”Kontakten med grabbarna på Hargassner har varit mycket bra. Leveransen fungerade perfekt och allt har fungerat bra utan problem sedan installationen i höstas.”

 

Mikael uppskattar att kostnaden för pelletsuppvärmningen uppgår till ungefär hälften jämfört med den tidigare oljelösningen. Förbrukningen kommer att landa på ca 100 ton per år. Men det finns dock en sak som Mikael ångrar med systemet.

 

”Att jag skulle ha valt silon på 30 ton istället för den på 15 ton. Det hade inneburit ännu mindre jobb med pannan.” avslutar Mikael med ett leende.

Pär Johansson

"Båda pannorna har fungerat felfritt från dag ett."

Hällestad Bioenergi levererar värme till ett flertal skolor, äldreboenden och industrier kring Rejmyre. De installerar pannor i de byggnader som behöver värmas upp och tar sedan betalt per kilowattimme som de levererar till kunderna.

 

”Vi har idag totalt sex pannor varav de två senaste är från Hargassner. Flispannan har vi nyligen installerat, pelletspannan har vi nu kört i ett halvår och båda har fungerat felfritt från dag ett. Det bästa med dessa pannor är att de inte behöver lika mycket tillsyn som våra övriga pannor, speciellt under de lite kallare perioderna,” säger Pär Johansson, VD på Hällestad Bioenergi.

 

Problemet med många andra pannor på marknaden är just att de behöver justeras när utetemperaturen sjunker nedanför minussträcket.

 

”Det kan ta timmar och ibland flera dagar innan pannorna levererar optimalt igen efter en köldknäpp, men med Hargassnermodellerna slipper vi det problemet. Vi håller koll på statusen via SMS-funktionen och det har verkligen underlättat driften och underhållet av pannan.”

 

Anläggningen med pelletspannan är sammankopplad med en Akronsilo där en vacuumsug transporterar pelletsen genom 18 meter rör.

 

”Eftersom vi var tvungna att transportera pelletsen 18 meter från silon till själva pannan så behövde vi ett flexibelt och driftsäkert transportsystem. Grabbarna på Hargassner fixade det med en speciallösning som fungerar perfekt,” avslutar Pär.