Om Hargassner

HARGASSNER SVERIGE AB

Hargassner Sverige AB är generalagent för Hargassner, en av Europas ledande tillverkare av biobränslepannor med över 80 000 anläggningar i drift hos nöjda kunder över hela världen. Våra flis-, ved- och pelletspannor tillhör de absolut effektivaste och energisnålaste i branschen och har vunnit flertalet stora inno-
vations- och miljöpriser genom åren.

 

Hargassner Sverige har idag en rikstäckande serviceorganisation med både egna kontor och genom certifierade partners vilket innebär att du alltid har nära till reservdelar, service och support. För att möta den ökande efterfrågan på våra produkter söker vi ständigt efter fler återförsäljare som har samma krav på hög kvalitet som vi. Är du intresserad av att bli återförsäljare? Läs mer här.