NEO-HV 60

Art.nr: Neo-HV60.1

NEO-HV60 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

222liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 3-4 tim.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

Broschyr vedpannor ENG

Några av världens effektivaste vedpannor med upp till
95 % verkningsgrad

Hargassners vedpannor tillhör några av världens effektivaste med en verkningsgrad på upp till 95 % och med miljövärden som ligger långt under kraven för även de hårdaste utsläppskraven (EN 303-5 klass 5).

Kompakt design för en snabb och enkel installation
Den moderna designen, med det toppmonterade laddpaketet och de släta pannsidorna, gör att installationen av den färdigmonte-
rade pannan går snabbt och enkelt samtidigt som du sparar utrymme i pannrummet.

Automatisk tändning och sotning underlättar underhållet
Hargassners vedpannor är utrustade med semi-automatisk sotning av konvektionsdelen som automatiskt utför ekonomisotningen varje gång du öppnar luckan. Enkel, kan inte glömmas bort och du slipper definitivt smutsa ner dig med manuell sotning. Den energisnåla och automatiska tändningen som finns som tillval gör att du kan fylla ved-
magasinet och låta pannan 
tända sig själv när det behövs. Detta automatiska system halverar antalet besök under sommaren och minimerar till-
synen av pannan.

Lambdasensor ger optimal förbränning
Det spelar ingen roll vilken typ av ved du har i förrådet – gran, björk, ek eller värmelogs – styrenheten känner med hjälp av lambdasonden ständigt av hur mycket luft den måste tillsätta till förbränningen. Detta innebär att pannan hela tiden arbetar utifrån den verkligt behövda effekten för att hålla förbränningen optimal. Eftersom kolbädden hela tiden varierar i en vedpanna, är detta det enda sättet att hålla en hög verkningsgrad under hela eldnings-
cykeln.

Stort vedmagasin på 222liter för längre inläggsintervall
Vedmagasinets storlek är måttet på hur mycket jobb eldningen kräver. Med 166liters magasin minimerar du antalet inläggsbesök vilket underlättar driften av pannan. De väl tilltagna eldstadsluckorna gör att du enkelt kan se in i, hålla ren och fylla på den stora vedkammaren utan att smutsa ner dig.

Enkel styrning av systemet
Hargassners styrenhet Touchtronic är specifikt utformad för att du enkelt ska kunna styra ditt system. Via den logiska touchdisplayen eller via fjärrstyrning, kontrollerar du hela förbränningsprocessen, laddpaketet och t.o.m. laddningen av ackumulatortanken. Med Hargassners system blir eldningen äntligen så enkel så att hela familjen kan hjälpa till.