Utökningskort F

Art.nr: ZSP-GFL.1

Utökningskort F för montage i pannans styrskåp, HKM eller HKR-box.

För shuntning av kulverttemperatur vid vissa typer av inkopplingar, se Hargassners principskisser för inkoppling för mer information.

Levereras komplett med framledningsgivare.