Utökningskort A

Art.nr: 11050216

Utökningskort för montage i pannans styrskåp, HKM eller HKR-box.

Utökar pannans styrning via CAN-BUS till att styra 1 st värmekrets med eller utan inomhusgivare FR35 eller FR40.

1 st varmvattenberedning med laddpump och VVC-Pump.