HKM

Art.nr: 10004299

Utökningskort med egen kapsling för montage nära värmekretsarna i pannrummet eller i separat byggnad, anslutes till panna via CAN-BUS kabel.

För styrning av 2 st värmekretsar med eller utan inomhusgivare FR25, FR35 eller FR40.

1 st varmvattenberedning med VVC-Pump och Laddpump. 1 st ext.pump.

Anslutning av pannans 1/2/3 tankgivare är möjlig för att förenkla elinstallationen.

Max 3 st HKM per panna.

Finns med touchdisplay som tillval, för kontroll av värmekretsarnas inställningar och avläsning av pannans och tankens status.


Touchdisplay