MOD-Bus

Art.nr: MOD_BUS_T.1

Integrerat protokoll i mjukvaran för kommunikation mellan Pannan (LAN) och MOD-Bus.

1) Statusfrågor

  • Pannans status
  • Felmeddelanden med felnummer
  • Alla relevanta temperaturer

2) Konfiguration och övervakning av anläggningen
  • Tidsinställningar för värmekretsar
  • Temperaturer för värmekretsar 
  • Läge för värmekretsar (Auto, Dag, Reducerad, osv.)
  • Temperatur på varmvattenberedning