GSM-Modul

Art.nr: SMS-T.1

GSM styrning för alla Hargassners pannor med touchstyrning. Skickar pannans larm och varningar direkt till telefonen som ett SMS till upp till 3 st telefonnummer.

Möjligt att kontrollera status på pannan och temperaturer i tankar, värmekretsar m.m. genom att skicka SMS till modulen och få svar.

Monteras i pannans styrskåp och antenn för montage på utsida pannkropp/pannrum medföljer. Kompletteras med ett SIM-kort.