FR40 Fjärrpanel

Art.nr: FR40.1

FR40 fjärrpanel med touchdisplay för kontroll av värmekretsens funktioner, ändringar av nattsänkning m.m.

Pannans status i klartext. Förbinds via CAN-Bus kabel. Med inomhusgivare.