Classic 40

Art.nr: CL40LSaugT.2

Pelletspanna Classic 40-60

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 


Effekt

Vaccumsug eller direktskruv från bulkförråd

Vi har många olika lösningar för bulkförråd, olika typer av utmatningsskruvar och förrådstyper. Tack vare pannans inbyggda vaccumsugsystem kan dörröppningar och mellanliggande rum lätt korsas och förrådet kan placeras upp till 30meter ifrån pannan

 Optimal förbränning

Hargassner är en av världens effektivaste pelletspannor med modulerande effekt, och miljövärden som ligger över 100gånger under de svenska miljökraven.

 Automatisk justering efter pelletskvalitét

Lambdasondsstyrd förbränning för lägsta bränsleförbrukning och automatisk omställning efter olika pelletsleverantörer.

Enkel touchdisplay

Pedagogisk styrning av pannan och hela värmesystemet från touchdisplayen eller via fjärrstyrning.