Laddpaket 40-60kW

Art.nr: RAG-ECO-25.2

Laddpaket 25 för montage i ECO-HK 20-60kW vid installation mot kulvert där kraftigare pump behövs. Eller för 40-60kW om pannan inte står bredvid tanken. Med wilo pump. Se Hargassners dimensioneringsblad för laddkretsen för mer information.