kraftvärmepanna KWK

Art.nr: 1244

KWK Helautomatisk gengasanläggning med en verkningsgrad på över 95%

60kW Värme och 20kW El.

Körs på träflis P16-31S M15.

Flisåtgång vid 5000driftstimmar/år ca 500m3

Förutsättningar för anläggningen bör vara att man kan tillgodose både 60kW vattenburen värme och 20kW elektricitet i minst 5000 timmar årligen.

Körs som grunlastpanna i kombination med en eller fler större flispannor som täcker upp spetsbehov

 

Grundläggande krav för Drift av KWK pannan.

  • Konstant bränsletillgång i stabil kvalitet med en fukthalt på max 15%
  • Säkertställt effektbehov (Möjlighet att ansluta sig till elnät, internt elbehov, ...)
  • Konstant värmebehov året runt (fjärrvärmekunder,processvärmebehov)
  • Teknisk genomförbarhet (utrymme, förtorkning, nättillgång, ...)
  • Väl insatt teknisk personal på plats