kraftvärmepanna KWK

Art.nr: 1244

KWK Helautomatisk gengasanläggning med en verkningsgrad på över 95%

60kW Värme och 20kW El.

Körs på träflis P16-31S M15.

Flisåtgång vid 5000driftstimmar/år ca 500m3

Förutsättningar för anläggningen bör vara att man kan tillgodose både 60kW vattenburen värme och 20kW elektricitet i minst 5000 timmar årligen.

Körs lämpligast i kombination med en eller fler större flispannor.