ECO-HK 100 med RA200

Art.nr: ECOHK100/RA200.1

Flispanna ECO-HK 100

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! Med ett av marknadens bästa inmatningssystem för flis med patenterad klippande Z-sluss i stål, finns möjligheten att elda med köpt P31S/industriflis.

100% bakbrandssäkerhet och fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.

Unikt 360graders roterande 2-stegs roster, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-HK till en av marknadens effektivaste.

Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m

Broschyr ECO-HK

Diameter omrörare

Hargassners senaste teknik ECO-HK med upp till
95 % verkningsgrad

ECO-HK är benämningen på Hargassners senaste teknik och inne-
bär flertalet smarta fördelar. Tekniken gör det möjligt att nå en näst
intill oslagbar verkningsgrad på upp till hela 95 % och samtidigt göra det med lägre värmeutveckling jämfört med traditionella system.

 

Glödbäddsövervakning och lambdasondsreglering

Tack vare den sensorstyrda övervakningen av glödbäddens höjd uppnås en mycket exakt och effektiv förbränning utifrån bränslets kvalitet. Oavsett vilket bränsle du använder, mjukt eller hårt, fuktig eller torr flis, registrerar lambdasonden det aktuella värmevärdet och reglerar blandningen av bränsle och luft så att förbränningen blir optimal.

 

Helkeramisk brännkammare med ställbar rökgasåtercirkulation

Den keramiska brännkammaren minimerar tändningen, minskar utsläppen samt ger en hög förbränningstemperatur tack vare den särskilda lagringseffekten (även vid dellast).

För att skona slitdelar och minimera bildandet av slagg när torrt eller sintrade bränslen används, har alla pannor i serien ECO-HK en rökgasåtercirkulation som standard. Brännkammarens temperatur sänks under skadlig nivå genom att blanda in en liten del rökgaser (som innehåller mindre syre) i förbränningsluften. Det leder till att det höga luftflödet som kyler keramiken behålls.

 

360° roterande 2-stegsroster

Hargassners unika 2-stegsroster är monterade på olika nivåer och kan rotera oberoende av varandra. Detta innebär att flis och pellets, men även sintrande bränslen, kan eldas effektivt och bekvämt.

 

Klippande Z-sluss med dubbla kammare

Hargassners klippande Z-sluss har dubbla kammare för jämn inmatning och hög driftsäkerhet. Den patenterade utformningen garanterar även 100 % bakbrandssäkerhet.

 

Patenterad askutmatning

Det nya rengöringskonceptet rengör alla stråk i konvektionsdelen regelbundet (även det första stråket). Kanterna på skruvturbulato-
rerna befriar effektivt panntuberna från askrester som faller rakt ner i askskruven.

Den nya askutmatningen rengör pannan regelbundet. Askskruven transporterar både flygaskan och förbränningsaskan till den inte-
grerade asklådan. Askan smulas sönder under transporten och komprimeras i asklådan. Detta möjliggör en enklare rengöring och en bättre årsverkningsgrad.

 

 Inbyggd styrning med touchdisplay

Den nya Touchtronic gör det enkelt att styra alla delar av ditt system. Eldningen blir äntligen så enkel så att hela familjen kan hjälpa till.