Eco-RA

Art.nr:

Bränsleinmatningssystemet Eco-RA är anpassningsbart efter dina behov. Här följer några exempel på hur det kan utformas. 

Tex:

  • Om du har pannan eller bränsleförrådet en våning Upp eller Ner
  • Om pannrummet och förrådet inte ligger vägg i vägg
  • 2 pannor med en omrörare
  • Fördelnings box i pannrum 
  • Två omrörare till en panna för långsmalt förråd