HSP 825

Art.nr: HSP825.2

Ny typ av isolering gör denna tank till en av marknadens effektivaste med energiklass "C"

Sidoanslutningarna i toppen har invändiga fördelningsrör för att verkligen utnyttja tankens volym till 100%.

Utrustad med invändiga deflektorer på returanslutningarna för att bromsa flödet när det når tanken och kunna uppnå optimal skiktning.

En grov korrugerad rostfri slinga för varmvatten som löper hela tankens höjd bidrar till bra skiktning, mycket hög varmvattenkapacitet,

och är inte lika känslig mot kalkavlagringar som en kopparslinga.

 

Diameter utan isolering: ø750mm

Diameter med isolering: ø950mm

Höjd med isolering: 1980mm

Reshöjd: 1918mm

 

Anslutningar  8xR40inv gg

Max.driftstryck 3bar, max.temperatur 95°C

Max.driftstryck varmvattenslinga 6bar

Vikt 171kg

 

Varmvattenslinga:

Yta 7m2

Volym 38liter

Anslutning R40utv gg.