Frågor & svar

Frågor och svar

Fliseldning:

F: Hur fuktigt bränsle klarar pannorna av?

S: Max vattenhalt 35%.

Max vattenhalt i bränslet för pannor med automatisk tändning är 35%, fuktigare bränsle än så blir svårt för tändningen att klara av. Men det är alltid bra att försöka ha så torrt bränsle som möjligt, vid riktigt fin flis så blir det extremt lite aska och man behöver exempelvis aldrig borsta tuberna i pannan manuellt. Om flisen är 35% istället för 25% i vattenhalt så kommer årsförbrukningen bli dubbelt så stor.

OBS! Gör skillnad på fukt och vattenhalt i bränslet. Vattenhalt och fuktighet mäts på två olika sätt. Vattenhalt 35% motsvarar ca 53% fukthalt.

F: Kan flisen vara för torr?

S: Nej.

Eftersom Z-slussen gör anläggningen 100% säker mot bakbrand och pannan har ställbar rökgasåterföring som standard så är det bra med så torrt bränsle som möjligt. Rökgasåterföringen som är ställbar mellan 0-100% sänker temperaturen i brännkammaren vid extremt torrt bränsle som exempelvis snickerispill eller justerverksflis genom att blanda in lite rökgaser i primärluften. Rökgaserna innehåller mindre syre än frisk luft och sänker därför temperaturen i brännkammaren. Utan denna funktion kan det bli så varmt i brännkammaren så att roster och keramik tar skada.

F: Hur grov flis kan man köra?

S: P31S. (Tidigare kallat G50)

Det bästa för pannan är att köra med torr och fin flis i mindre bitar, då blir fyllnadsgraden i skruvarna högre och pannan kommer att både dra mindre ström och få färre driftstimmar. Men det kan kännas bra att veta att hela Hargassners transportsystem är byggt för att klara den grövsta klassen för småpannor P31S som nu alla Österrikiska tillverkare använder sig av, detta gör att man inte blir beroende av egen flishugg, man kan köpa färdig industriflis eller anlita en större flishugg som producerar hela årsförbrukningen på någon timme. P31S Standarden innebär att de största bitarna får vara max 15cm långa med ett tvärsnitt på 40mm2, samt 60% av flisens fraktioner skall hålla 3-31mm.

F: Vad är speciellt med Z-slussen?

S: Smart patenterad utformning.

Det är Z-slussen som gör anläggningen 100% bakbrandssäker och klipper av för långa träbitar, den är så säker att LBK räknar den som 2st bakbrandsskydd. Många tillverkare använder cellslussar, men det som gör vår patenterade Z-Sluss unik är att den har två kammare som utnyttjar hela längden på trumman, så att även de längsta bitarna slinker igenom. Och tack vara att den har två kammare så blir inmatningen jämn och fin och man slipper slitage från ständiga start och stopp.

F: Vad menas med djup eller diameter på Z-Slussen?

S: Man kan mäta djup på många sätt, vi mäter diametern på trumman eftersom det är vad djupet är som absolut minst. Z-Formen gör att hela diametern kan utnyttjas som djup i kammaren, dvs. det absolut kortaste avståndet där en sticka kan hamna och behöva klippas av. Pannorna upp till 120kW har 18cm och över 120kW 22cm. Hamnar stickorna på tvären klarar den självklart ännu längre bitar. Att måtten är tilltagna bidrar till mindre slitage på Z-Slussen och högre driftsäkerhet för att den aldrig ska behöver klippa av bitar när man kör P31S flis.

Vedeldning:

F: Hur stor panna ska jag ha till mina kvadratmeter hus?

S: Fråga dig istället hur stor ackumulatortank behöver jag till mina kvadratmeter hus, och hur stor tank har jag plats med i pannrummet. Man kan grovt räkna med att varje kubikmeter vatten kan lagra ungefär 30kW. Så har du ett hus som förbrukar 5kWh när det är kallt ute och du bara vill elda en gång per dygn så blir uträkningen 5x24=120. 120/30=4. Alltså 4 kubikmeter vatten är lämpligt. Sedan väljer du panna efter storlek på tanken.

F: Vad ska man tänka på vid val av storlek på pannan?

S: Kolla efter vedstadsvolymen, våra vedpannor finns med 166, 222 eller 370liters vedutrymme. Med den minsta 166liter så laddar du ungefär 2kbm vatten varmt per inlägg på blandved. Och tack vare den automatiska tändningen kan man ladda pannan full med ved efter det första inlägget när tanken fortfarande är varm, och sedan tänder pannan automatiskt exempelvis dagen efter när tanken kallnat ner i temperatur. Och effekten är ett mått på hur snabbt ett inlägg brinner ut, du hittar mer information om detta på produktsidan för varje modell.