VED

Närodlad och förnyelsebar värme

Uppvärmning med ved är den äldsta och ursprungliga formen av uppvärmning med trä. För framställning av ved så kapas de kvistade träden i olika längder oftast en eller en halv meter långa bitar som sedan klyvs ner till bitar som är cirka 15cm i diameter. Detta för att veden lättare skall torka och förbrännas.

För att uppnå bästa värmevärde bör veden kapas och klyvas på våren före midsommar då luftfuktigheten är lägre och därefter lufttorkas i minst två år. Det bästa är att veden staplas i väl ventilerade och soliga platser med skydd för regn. 

Bra lufttorkad ved har ett värmevärde av ca 4 kWh per kilo. Beroende på vilken typ av trä som används så tar det olika stor plats. Lövträ väger mer än barrträ vilket gör att exempelvis ett vedträ i björk innehåller mer energi än ett lika stort vedträ i gran.

 

5 vanligaste felen vid köp av vedpanna

Så undviker du de 5 vanligaste felen man oftast inte tänker på vid köp av en ny vedpanna, och blir en gladare vedeldare:

1. Pannan ryker in vid inlägg och skapar dålig lukt i huset.

Kontrollera att pannan har en väl tilltagen evakueringskanal i vedluckans överkant. Har pannan dessutom visning i displayen över hur mycket ved som är kvar så slipper du öppna luckan i onödan.

2. Auto-tändning saknas, bara kallt vatten när man ska duscha.

En panna med automatisk tändning tänder själv när tanken svalnat. Och du har varmt duschvatten efter jobbet trots att du inte kunde tända på morgonen innan du åkte.

3. Vedhanteringen är för arbetskrävande

Den vanligaste anledningen till att man byter bort sin vedeldning är arbetet. Se till att vedhanteringen är enkel. Transporten från vedboden till pannan ska vara enkel och kunna göras utan större ansträngning. Många snickrar ved-häckar som kan transporteras med traktor eller pallkärra. Unvik att ha pannan mitt i huset eller ner för trånga trappor.  

4. Bara en person i huset klarar av att elda.

En vedpanna skall vara enkel att elda, bara att lägga in veden. Sugande rökgasfläkt, separat tändlucka och väl beprövad lambda-styrning utan manuella inställningar är viktigt. En pedagogisk och stor touch-display underlättar givetvis ytterligare. Då kan även barnen i familjen eller grannen göra upp eld, trots att man inte är van vid pannan.

5. Vedmagasinet och ackumulatortanken är för liten.

Det som de allra flesta ångrar efter att ha installerat en ny vedanläggning är att storleken på ackumuleringstanken blev för liten. Om du får plats med en större tank så blir tiden mellan eldningarna längre. Se också till att välja en panna med stort vedmagasin så slipper du massvis med inlägg för att ladda den större ackumulatortanken.

 

Många som väljer Hargassners vedpannor gör det för att de kräver det bästa. Med en verkningsgrad på upp till hela 95 % och med funktioner som t.ex. automatisk tändning och sotning, lambdasensor för optimal förbränning och vedmagasin på upp till hela 380 liter, är våra vedpannor det självklara valet för de verkligt kräsna.Pannorna klarar utan problem de hårdaste utsläppskraven (EN 303-5 klass 5) och ligger långt under kraven för Svanen och övriga miljögodkännanden. Hargassners sortiment av vedpannor innefattar idag 20kW ­– 60kW. Pannorna är konstruerade för lång livslängd och har 5års garanti.

Hur stor yta vill du värma upp?

20 m²4000+ m²

NEO-HV20 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

166liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 6-8 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

NEO-HV30 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

166liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan.

För ackumulatortank minst 1500 liter. Optimalt 4000 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 5-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

NEO-HV40 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

222liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan. För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 4-6 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

NEO-HV50 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

222liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 3,5-5 tim.

Levereras komplett med utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

NEO-HV60 Vedpanna

Hargassner HV har snabbt blivit känd som vedpannornas "rolls-rolls". En självtändande panna för den sanne ved-entusiasten. Tillsammans med en stor och välisolerad tank så kommer du att hinna längta till nästa eldning.

222liters vedmagasin.

Automatisk sotning vid öppning av eldstadsluckan.

För ackumulatortank minst 2500 liter. Optimalt 5200 liter. Brinntid för ett fullt inlägg ca 3-4 tim.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare. Vänsterhängd dörr standard (höger som tillval).

Vedpanna MV 35

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.

Vedpanna MV49

Vedpanna för metersved med riktigt stort vedmagasin på 390 liter och sidolucka för enkel laddning som tillval. Automatisk tändning och keramisk patenterad brännkammare. Keramiken sitter i sidan och hela botten av brännkammaren är uppbyggd av gjutjärnssektioner vilket gör pannan mindre känslig mot skador i kermaiken. Det går även bra att elda exempelvis G100 flis, vedspill eller halvmetersved.

Levereras komplett med sotningsredskap, utomhusgivare och 3 st tankgivare.