Pellets

Pellets – miljösmart och bekvämt

Träpellets består oftast av spillmaterial från träindustrin, spån eller träflisor som mals i en hammarkvarn och pressas till cylindriska träpellets. Pelletsen har en diameter på 6 eller 8mm och en längd på 10-15mm. Dess form gör den enkel att transportera och det finns leverantörer som erbjuder leverans i lösvikt (bulk) med lastbil i princip hela Sverige. Pelletsen blåses via 4" slangar från lastbilen in i bulkförrådet i huset. Träpellets väger mer per kbm och tar därför mycket mindre plats än exempelvis flis eller ved. Till en normal villa klarar man sig oftast med 2-3ton pellets per år.

Pelletsen har blivit populär i Sverige på grund av de billiga pelletsbrännarna som enkelt kunde monteras i en gammal oljepanna, men detta medförde oftast en hel del arbete med manuell sotning och påfyllning av små så kallade veckoförråd. Detta är en lösning som idag i princip helt försvunnit och vid installation av nya anläggningar så väljer man istället en automatisk pelletspanna som sotar själv tillsammans med ett bulkförråd med plats för en hel årsförbrukning.

5 vanligaste felen vid köp av pelletspanna

Så undviker du de 5 vanligaste felen man oftast inte tänker på vid köp av en ny pelletspanna, och får en bekymmersfri värmekälla:

1. Det behövs en hel del arbete trots att pannan är automatisk.

Kontrollera att pannan är helautomatisk. Många erbjuder automatisk sotning med tryckluft eller dyligt, men det är inte samma sak. En automatisk anläggning skall bara behöva service en gång varje eller vart annat år, påfyllning av pellets en gång per år och tömning av asklådan ett par gånger per år.

2. Anläggningen är opålitlig.

Se till att pannan är byggd för pelletseldning från grunden. En integrerad enhet med keramisk brännkammare är utvecklad för lång livslängd. Österrikiska tillverkare säljer oftast tusentals pannor varje år och har mer resurser för produktutveckling. Många Svenska produkter är tyvärr bara vidareutvecklade oljepannor med lösa brännare, då finns fortfarande problem med utslitna brännarrör och tändelement. En riktigt pelletspanna är pålitlig och kräver bara en rengöring och enklare översyn en gång per år.

3. Man får ofta slut på pellets.

Räkna ut hur mycket pellets ditt hus kommer att behöva varje år, och se till att bulkförrådet rymmer lite mer än detta så att beställning av ny pellets kan ske innan den gamla är slut. Vid större anläggningar som kräver fyllning flera gånger per år så kolla att det går att få en påminnelse via e-post eller sms när pannan förbrukat förinställd mängd. Detta finns som tillval på alla Hargassners pannor.

4. Man tänker inte på framtida servicekostnader.

En modern pelletspanna behöver precis som en bil löpande service för att fungera optimalt. Mjukvaror förbättras ständigt och kommande slitage upptäcks innan de orsakar driftsstopp. Kolla garantivillkoren, var närmsta servicetekniker finns och priser för service och reservdelar redan innan du köper din panna, det kommer att löna sig i längden. Till skillnad från din bil så är detta en produkt du skall leva med i 20-30år.

5. Installationen blir dyrare än tänkt.

Begär offerter och kontrollera totalkostnader, helautomatiska pannor kostar oftast mycket mer än simplare modeller men brukar istället ha många funktioner, cirkulationspumpar, ventiler och app-styrning etc. inbyggt i pannan redan vid leverans och både installationen och totalkostnaden brukar då bli billigare. 

 

Keramik blandat med kiselkarbid har visat sig vara det bästa materialet för att tåla och behålla värmen. Hargassners helkeramiska förbränningskammare ger pannan en optimal verkningsgrad till lägsta möjliga utsläppsvärden. Detta resulterar i en hög driftsäkerhet,
lång livslängd och en mycket god totalekonomi.

 

Tack vare den sensorstyrda övervakningen av glödbäddens höjd uppnås en mycket exakt och effektiv förbränning utifrån bränslets kvalitet. Oavsett vilket bränsle du använder, mjukt eller hårt, fuktig eller torr flis, registrerar lambdasonden det aktuella värmevärdet och reglerar blandningen av bränsle och luft så att förbränningen blir optimal.

Hur stor yta vill du värma upp?

20 m²4000+ m²

NANO-PK 6

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 9

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 12

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 15

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 20

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 25

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

NANO-PK 32

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

Pelletspanna Classic 40-60

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Pelletspanna ECO-PK 70-120

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! 100% bakbrandssäkerhet med dubbla cellslussar, klarar alla gällande svenska utsläppskrav helt utan extra cykloner eller filterlösningar.

Fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.

Här finns även möjligheter att integrera pannan mot befintligt DUC system, via KNX, Mod-bus eller Loxone. Fjärravläsning av kamstrup energimätare m.m.

Unikt 360graders roterande 2-stegs roster, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-PK till en av marknadens effektivaste.

Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m

Pelletspannan ECO-PK 150-200

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! 100% bakbrandssäkerhet med dubbla cellslussar, klarar alla gällande svenska utsläppskrav helt utan extra cykloner eller filterlösningar.

Fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.

Här finns även möjligheter att integrera pannan mot befintligt DUC system, via KNX, Mod-bus eller Loxone. Fjärravläsning av kamstrup energimätare m.m.

Unikt 360graders roterande 2-stegs roster med torkzon, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-PK till en av marknadens effektivaste.

Övervakning av brännkammartemperatur och reglerad tertiärluft levereras standard och förbättrar låglastegenskaperna och verkningsgraden ytterligare.

Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m