Pellets

Pellets – ett smart val för både plånbok och miljö.

Om du söker ett värmesystem med låg investerings- och driftskostnad, enkelt handhavande och högsta driftsäkerhet, så är det en Hargassner pelletspanna du ska skaffa. Pellets är lätt att köpa in, enkelt att transportera och smidigt att hantera vilket gör det till ett attraktivt bränsle för många av våra kunder. Med Hargassners smarta vacuumsystem kan du dessutom placera pelletsförrådet upp till 30 meter från pannan vilket maximerar flexibiliteten vid installation. Hargassners sortiment av pelletspannor innefattar idag 6kW – 200kW.

Fördelar med pellets

  • Lätt att köpa in
  • Korta leveranstransporter
  • Miljövänligt
  • Tar mindre plats än flis och ved
  • Låg driftskostnad
  • Kan transporteras upp till 30 meter via vacuumsystem

 

Keramik blandat med kiselkarbid har visat sig vara det bästa materialet för att tåla och behålla värmen. Hargassners helkeramiska förbränningskammare ger pannan en optimal verkningsgrad till lägsta möjliga utsläppsvärden. Detta resulterar i en hög driftsäkerhet,
lång livslängd och en mycket god totalekonomi.

 

Tack vare den sensorstyrda övervakningen av glödbäddens höjd uppnås en mycket exakt och effektiv förbränning utifrån bränslets kvalitet. Oavsett vilket bränsle du använder, mjukt eller hårt, fuktig eller torr flis, registrerar lambdasonden det aktuella värmevärdet och reglerar blandningen av bränsle och luft så att förbränningen blir optimal.

Hur stor yta vill du värma upp?

20 m²4000+ m²

Pelletspanna NANO-PK

NANO-Pannan är en fullt utrustad pelletspanna som rymmer både pumpar, styrningen för värmesystemet, dygnsförråd för pellets och sugsystem för automatisk påfyllning. Och allt detta på en yta av endast 60x80cm.

Behöver ditt hus hög framledningstemperatur, eller har du solfångare och solceller för varmvatten och ström, ja då är NANO-PK värmekällan du ska kolla in.

Extremt låg strömförbrukning gör att du tillsammans med solceller lätt får ett årsöverskott på elström, och tack vare att pannan är som effektivast när det är som kallast ute har du även ett mycket bra komplement till solfångare för varmvatten.

Pelletspanna Classic 25-60

Underhållsfri renodlad pelletspanna

Hargassners pelletspannor är redan från början utvecklade som pelletspannor med riktiga keramikinklädda förbränningskammare och helautomatisk drift direkt från bulkförrådet till askutmatningen i asklådan som du enkelt tömmer som gödsel i trädgården.

 

Pelletspanna ECO-PK 70-120

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! 100% bakbrandssäkerhet med dubbla cellslussar, klarar alla gällande svenska utsläppskrav helt utan extra cykloner eller filterlösningar.

Fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.

Här finns även möjligheter att integrera pannan mot befintligt DUC system, via KNX, Mod-bus eller Loxone. Fjärravläsning av kamstrup energimätare m.m.

Unikt 360graders roterande 2-stegs roster, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-PK till en av marknadens effektivaste.

Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m

Pelletspannan ECO-PK 150-200

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! 100% bakbrandssäkerhet med dubbla cellslussar, klarar alla gällande svenska utsläppskrav helt utan extra cykloner eller filterlösningar.

Fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.

Här finns även möjligheter att integrera pannan mot befintligt DUC system, via KNX, Mod-bus eller Loxone. Fjärravläsning av kamstrup energimätare m.m.

Unikt 360graders roterande 2-stegs roster med torkzon, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-PK till en av marknadens effektivaste.

Övervakning av brännkammartemperatur och reglerad tertiärluft levereras standard och förbättrar låglastegenskaperna och verkningsgraden ytterligare.

Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m

KASKADANLÄGGNING <800 kW

Sammankoppling av flera pannor i ECO-serien.

Högre driftsäkerhet tack vara att de andra pannorna automatiskt tar över vid larm från någon panna.

Lägre låglastegenskaper tack vare mindre panneffekt per enskild panna. Prioritet kan ställas, pannorna kan växelköra efter timmar för att tömma förråden lika mycket kopplas in beroende på spetslaster eller utomhustemp.

Pannorna kommunicerar via CAN-Bus kabel.